Kinderen van Abraham

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/ReligionSymbolAbr.PNGWat het Jodendom, het Christendom en de Islam met elkaar verbindt….
Een rabbijn, een theoloog en een imam spreken over het jaarthema Bezieling.

Welke associaties vanuit de Tenach, het 2e Testament, of Koran hebben de sprekers met dit thema?

Informatie over de gastsprekers en de data vindt u in het vervolg.
Lees meer 

Zincafé

In samenwerking met de Damiaan-parochie worden er 6 oecumenische lezingen georganiseerd in het zogenaamde Zincafé. Gastsprekers houden vanuit verschillend perspectief een zinnige lezing die gekoppeld is aan het jaarthema Bezieling.

Informatie over de lezingen en de gastsprekers vindt hieronder.
Lees meer 

Bezielde mensen

Wie zijn dat ‘bezielde mensen’? Wat bezielt hen? Waarin onderscheiden zij zich van anderen? En wanneer en waardoor worden wij door hen geraakt?

Vier voorgangers uit de regio vertellen ieder over een man of vrouw door wie zijn op de één of andere manier zijn geïnspireerd.

Lees verder
Lees meer 

Filosofie - de ziel

We doen twee avonden over de ziel, waarbij we de eerste avond ingaan op hoe hier in het westerse denken over gesproken wordt, en de tweede avond gaat over hoe dat in allerlei andere culturen gebeurt.

Lees verder
Lees meer 

Muzikale lezing

Frits de Lange organiseerd een muzikale lezing rondom zijn boek "Overweldigend. Leven met wat je niet in de hand hebt". Zorgvuldig gekozen liedjes en prikkelende, inspirerende teksten.

Lees verder
Lees meer