Oecumenische gespreksavonden

Vier oecumenische gespreksavonden over verschillende religieuze onderwerpen die zich kenmerken door de levendige discussies die er rond de aangedragen thema’s zijn.

Lees verder
Lees meer 

Balanceren in ouderdom

Als vervolg op de serie van vorig jaar organiseren vier pastores een carousel van op zichzelf staande middagen rondom het thema ouder worden.

Lees verder
Lees meer 

Als het leven voltooid is

Een thema-avond, aansluitend op de serie middagen "Balanceren in ouderdom", door ds Theo de Zwart waarin hij ingaat op behandelwensen en behandelgrenzen.

Lees verder
Lees meer 

Nabestaandenkring

VOOR WIE EEN NAASTE VERLOREN HEEFT

Het verlies van een naaste zet je hele leven op z’n kop, maar soms vindt de omgeving dat je na een paar maanden al weer gewoon moet kunnen meedoen.

Lees verder
Lees meer 

Belijdenis doen

Belijdenis doen – is dat niet iets van vroeger? Misschien is het er nog nooit van gekomen en zou er je toch nog wel eens serieus over na willen denken?

Lees verder
Lees meer 

Vrouwen in de bijbel

De Bijbel is een patriarchaal boek, geschreven door mannen, samengesteld door mannen, maar op cruciale momenten spelen vrouwen een belangrijke rol.

Lees verder
Lees meer 

Bijbelkring Rivierenhof

In Rivierenhof is op de 1e vrijdag van de maand, om 14.30 uur, de maandelijkse bijeenkomst van de bijbelkring. Mensen die in Rivierenhof wonen en mensen die in de omgeving van Rivierenhof wonen doen mee. En die zijn lang niet allemaal protestant.

Lees verder
Lees meer 

Bijbel anders kring

Met verschillende generaties bespreken we Bijbelse onderwerpen en verhalen met een kritische en open blik. Dit seizoen lezen we gelijkenissen van Jezus door de bril van de rabbijnse traditie.

Lees verder
Lees meer 

Bijbel op tafel

De twee Bijbelkringen die het afgelopen seizoenen gedraaid hebben zullen ook dit seizoen een vervolg krijgen.
Dit seizoen gaan we de serie afronden van de verhalen over David uit 1 en 2 Samuel.
 
Lees meer