Super Sociaal

In Nederland leven 5 tot 10% van alle huishoudens onder de armoedegrens. In Helmond en omstreken is dat niet anders. Voor gezinnen in Helmond en omstreken die onder de armoedegrens leven is Super Sociaal opgericht.

Lees verder
Lees meer 

Voedselbank

Stichting Voedselbank Deurne zet zich in voor huishoudens in Deurne, Asten en Someren, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor niet meer in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien.

Lees verder
Lees meer 

Diaconaal werk eigen gemeente

Samen zijn we kerk, niet alleen op zondag in deze ruimte, maar ook door de week als we elkaar helpen, aandacht hebben voor elkaar.

SchuldHulpMaatje

Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Dat is veel. Veel mensen schamen zich zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje Helmond op zoek.

Lees verder
 
Lees meer 

Armoede platform Helmond


Stichting Armoedeplatform Helmond heeft als doel om alle partners die zich in Helmond bezig houden met het armoedebeleid met elkaar te verbinden. Onze gemeente is verbonden aan en partner van Stichting Armoedeplatform. Ook maakt onze predikant Corine Beeuwkes deel uit van het bestuur.

Lees verder
Lees meer