Collectes

We collecteren tijdens de kerkdiensten voor doelen waarover u hier informatie kunt vinden. Ook is het mogelijk om geld over te maken voor een collecte, bijvoorbeeld voor mensen die de kerkdienst thuis volgen.
Naast de rondgang is er altijd het bloemenmandje (collecte voor de wekelijkse bloemengroet aan gemeenteleden die een hart onder de riem kunnen gebruiken); de collecte bij de uitgang (voor de kerk) en het busje bij de uitgang voor de Kerk in de wereld.
Daarnaast kennen we de actie "gele ton" en het verzamelen van goederen voor Super Sociaal (o.a. tijdens onze vieringen van het Heilig Avondmaal)
 

Zelf overmaken

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk: NL67INGB0001118970 ten name van Protestantse Gemeente Helmond, onder vermelding van de datum of het collectedoel
Het geld zal volgens een verdeelsleutel (volgens de opbrengst van 2019) ten goede komen aan het collectedoel van deze zondag, de kerk, de bloemenmand en Kerk in de wereld.
Wilt u echt alleen voor een bepaald onderdeel overmaken, dan moet u dat er even bij vermelden.

Edukans

Eco scholen in Malawi

In Malawi leeft 80% inwoners op het platteland, met landbouw als belangrijkste bron van inkomsten. Niet verwonderlijk dat de klimaatverandering juist voor deze toch al arme bevolking desastreuze gevolgen heeft. De aantasting van de natuur vindt in alarmerend tempo plaats en leidt tot ontbossing, waterproblemen en een steeds minder vruchtbare bodem. Het is belangrijker dan ooit dat kinderen op school leren bewust om te gaan met hun omgeving, en hoe ze de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Edukans verbetert het onderwijs op 20 scholen in Malawi, door te zorgen voor een duurzame leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat niet alleen de leerlingen, maar de hele gemeenschap rond de school profiteert van de duurzame school, nu en in de toekomst.
Milieubewuste leerlingen in Malawi - Edukans

KIA Werelddiaconaat

KIA (kerk in Actie) steunt vanuit de PKN honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika het Midden-Oosten en Europa (waaronder Nederland). Een deel van de projecten staat op de website van Kerk-in-Actie uitgelicht.

Cordaid

Lees meer 

KIA Noodhulp

Kerk-in-Actie (KIA) organiseert in voorkomende gevallen ook noodhulp. Ook daarvoor collecteren we graag.

Lees verder
Lees meer