Koor Lighthouse


De leden van Lighthouse, in de leeftijd van 15-60+, komen uit verschillende kerkelijke stromingen.

Het koor zingt zowel in protestantse- als katholieke vieringen.
Zo’n 10x per jaar luistert Lighthouse een viering op zowel in de Bethlehemkerk als elders.

De liederen worden 4-6 stemmig gezongen en ingestudeerd door toetsenist en dirigent Arjan Mooij.

Belangstellende aspirant leden zijn iedere woensdag van 20:00-22:00 van harte welkom in de Bethlehemkerk.

Meer infomatie op koorlighthouse.nl

Oecumenisch koor Cantimond


Wij zijn CANTIMOND, een oecumenisch gemengd koor.
 
ZINGEN IS ONS HOOFDDOEL,
maar gezelligheid en saamhorigheid 
spelen daarbij ook een belangrijke rol.
 
ONS REPERTOIRE:
muziek met een boodschap vanuit een christelijke levensoriëntatie.

Meer informatie op cantimond.nl